2016-12-19 13:22:07

PROJEKT: Stvarajmo eKreativno u školskoj knjižnici!

2. državni natječaj za školske knjižnice o kreativnoj uporabi web alata kod oblikovanja prezentacija projekata, izrade stripa, audiovizualnih slikovnica ili interaktivnih priča​.

Povodom Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica (listopad) u organizaciji Hrvatske udruge školskih knjižničara Podružnice Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije otvaraju  2. natječaj za školske knjižnice “Stvarajmo eKreativno!”

Utjecaj novih tehnologija i bogata ponuda besplatnih web alata na internetu otvara mnoštvo mogućnosti za kreativnu edukaciju učenika u školama, osobito u školskim knjižnicama. 

U školskoj knjižnici, u međupredmetnom povezivanju jednog ili više nastavnih predmeta, korištenjem web alata može se poučavati na način koji razvija kreativnost i kritičnost. Konačni je proizvod korištenja tih alata trajni originalan uradak, koji omogućuje izražavanje kroz stvaralačko-procesno učenje. Takav način rada  omogućuje ostvarivanje završnog kreativnog uratka, koji djeluje poticajno na učenje i za samoostvarivanje učenika.

Više o pravilima i rokovima natječaja pročitajte na službenoj web stranici projekta:

URL: http://stvarajmoekreativno.weebly.com/


Ekonomska škola Vukovar