2017-05-15 09:30:47

VuMi - Dan informiranja mladih - poziv
PRONI Centar kroz program Info Centar za mlade Vukovar i ove godine u suradnji s partnerima organizira VuMi – Dan informiranja mladih.
Glavni cilj „VuMi“-ja je podići razinu informiranosti mladih o mogućnostima i izborima koji im se nude te ukazati javnosti na potrebu i dobrobit međusobne suradnje u zajednici. Ove godine odlučili smo se na drugačiji i inovativniji način predstavljanja sudionika te se možete uključiti na više načina: - on-line predstavljanje programa i aktivnosti za mlade koje provodite, - predstavljanje aktivnosti i programa na štandovima u centru grada - te kroz organizirane Informativke u vašem prostoru.   Ideja Dana informiranja mladih, koji se održava osmu godinu zaredom, je predstaviti aktivnosti i programe u koje se mladi mogu uključiti – tekuće i buduće. Ideja organiziranja „VuMi“-a potekla je od strane Savjetodavnog odbora Info-centra za mlade, koji su ujedno partneri u provedbi VuMi-ja, sastavljenog od predstavnika: Grada Vukovara, Europski dom Vukovar, Ministarstva unutarnjih poslova – Policijska uprava Vukovar i Vukovarsko-srijemska i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Vukovar. VuMi podržava:  Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemska županija te Grad Vukovar   Molimo vas da pročitate poziv za iskaz interesa te ukoliko se odlučite na sudjelovanje ove godine, popunite prijavnicu i naznačite način sudjelovanja na VuMi-ju. Ukoliko se odlučite za on-line predstavljanje popunite i upitnik koji imate u privitku ove poruke.  

Ekonomska škola Vukovar