preskoči na sadržaj

Ekonomska škola Vukovar

 

Prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 22. st.4. (»Narodne novine» broj 172/03), ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ekonomska škola Vukovar. Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

DJELATNOST ŠKOLE TEMELJEM JAVNIH OVLASTI

Djelatnost škole obavlja se kao javna služba.

Na osnovi javnih ovlasti obavljaju se u školi sljedeći poslovi:

 1. upisi u školu i ispisi iz škole.
 2. organizacija i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada
 3. vrjednovanje i ocjenjivanje učenika
 4. izricanje pedagoških mjera
 5. organizacija predmetnih i razrednih ispita
 6. izdavanje javnih isprava i drugih potvrda
 7. upisivanje podataka u zajednički elektronički upisnik ustanova

Škola glede navedenoga osigurava pristup informacijama u onom dijelu i na način da je ovlaštena radi zaštite maloljetnika kao i zaštite osobnih podataka uskratiti ili ograničiti pravo na informaciju, kao i u slučajevima iz članka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 172/03).

 

NAČIN OSIGURAVANJA PRISTUPA INFORMACIJAMA

Škola kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

 1. preko web stranice objavljuju se informacije o:
  • ustrojstvu i djelokrugu rada škole
  • načinu i uvjetima školovanja
  • upisu u školu,
  • godišnjem planu i programu rada škole
  • nastavnim planovima i programima
  • školskom kurikulumu
  • aktivnostima škole
  • zaposlenicima
  • općim aktima škole vezanim za prava i obveze učenika
  • pravima i obvezama učenika
  • kalendaru škole
  • vremenicima i  rokovima ispita
  • rasporedu sati i dr. informacijama od interesa za javnost,
  • natječajima za prijam u radni odnos,
  • planu nabave
  • javnim natječajima i natječajnoj dokumentaciji za nabavu roba i usluga u vrijednosti preko 70.000,00 kuna
  • druge informacije o radu škole i  kojima utječe na interese korisnika usluga,
 2. po potrebi održavanjem tiskovnih konferencija i  pisanim davanjem priopćenja sredstvima javnog informiranja,
 3. neposrednim pružanjem informacija ovlašteniku, koji ponese zahtjev za pristup informacijama,
 4. neposrednim uvidom u dokument ili dio dokumenta koji se odnosi na zahtjev za pristup informacijama,
 5. izradom preslike dokumenta ili dijela dokumenta koji sadrži tu informaciju,
 6. pisanim priopćenjem ovlašteniku prava na informaciju, koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,
 7. na drugi odgovarajući način.

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA

Na temelju usmenog ili pisanog zahtjeva škola će ovlašteniku omogućiti pristup informaciji u roku 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Rok za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se produžiti do 30 dana u slučajevima predviđenim Zakonom.


NAKNADA

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama Škola ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, a sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz čl. 19.st.2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 38/11)

 

SISTEMATIZIRANI ( TABELARNI)  PREGLED INFORMACIJA KOJIMA ŠKOLA RASPOLAŽE

 

Informacije odnosno dokumente koje Škola posjeduje, raspolaže ili nazire katalogizirani su kako slijedi:

 

Red

br.

dokument- informacija

opis sadržaja i namjena

Osoba mjerodavna  za davanje informacije

( službenik za informiranje)

način omogućavanja pristupa  informaciji

1.

Školski kurikulum

Rad škole, izvannastavne aktivnosti

knjižničar

web stranice škole

2.

Godišnji plan i program

Organizacija rada škole – nastavnih i drugih aktivnosti

knjižničar

web stranice škole

3.

Upisi u školu

informacija o načinu i uvjetima upisa

knjižničar

web stranica škole

ostala dokumentacija

pedagog

Po zahtjevu za pristup informaciji

4.

Kalendar škole

Planirane aktivnosti škole

knjižničar

web stranice

oglasna ploča škole

5

Raspored popravnih ispita

Vrijeme polaganja ispita

knjižničar

i voditelj smjene

web stranice

oglasna ploča škole

6.

Raspored sati

raspored nastavnog rada

knjižničar i satničar

web stranice škole

oglasna ploča škole

7.

Teme za završni rad

Popis tema koje biraju učenici za izradu i obranu završnog rada

knjižničar i voditelj smjene

web stranice

oglasna ploča škole

8

Vremenik izrade i obrane završnog rada i

Vremenik polaganja ispita  državne mature

informacija učenicima i drugim ovlaštenicima

knjižničar i koordinator državne mature

web stranice

oglasna ploča škole

9.

Različita izvješća o uspjehu učenika

 

pedagog

Po zahtjevu za pristup informaciji

10

Različite informacije o radu škole

 

knjižničar i pedagog

web stranice,

oglasna ploča škole,

po zahtjevu za pristup informaciji

11

Kućni red

Regulira prava i obveze učenika

knjižničar

web stranice

na desktopu računala u zbornici

12

Statut Škole

ustrojstvo i način rada škole

knjižničar i tajnik

web stranice,

na desktopu računala u zbornici

13

Pravilnik o radu

prava i obveze radnika

tajnik

 

na desktopu računala  u zbornici

web stranica namijenjena radnicima

Objavljuju se na oglasnoj ploči, te nakon 8 dana skidaju s nje.

Po zahtjevu za pristup informaciji, informacija dostupna kod tajnika škole

14

Ostali opći akti

 

15

Zapisnici i odluke Školskog odbora

 

osoba koju ovlasti ravnatelj

Po zahtjevu za pristup informaciji može dobiti na uvid stranka koja ima pravni interes u dijelu koji se odnosi na predmet, pod uvjetom da se ne krše odredbe o zaštiti osobnih podataka i zaštiti djece

16

Zapisnici i odluke stručnih tijela

 

osoba koju ovlasti ravnatelj

Po zahtjevu za pristup informaciji može dobiti na uvid stranka koja ima pravni interes u dijelu koji se odnosi na predmet, pod uvjetom da se ne krše odredbe o zaštiti osobnih podataka i zaštiti djece

17

Pojedinačni akti

 

tajnik

Po zahtjevu za pristup informaciji, ovlaštenik informacije je osoba koje dokaže pravni interes, uz  uvjet da se ne krše odredbe o zaštiti osobnih podataka ili zaštiti djece

18

Podaci sadržani u predstavkama,  molbama, žalbama, zahtjevima i prijedlozima, kao i prilozi vezani za osobe koje imaju status radnika, učenika, roditelja

 

 

Statutom utvrđena službena tajna, ne objavljuju se, ne može se ostvarivati pravo uvida, osim ovlaštenih tijela koje rješavaju predmet i ostalih ovlaštenih  tijela sukladno posebnim zakonima.

19

Plan nabave 

 

voditelj računovodstva

web stranica škole

20

Financijski plan i financijsko izvješće

 

voditelj računovodstva

Po zahtjevu za pristup informaciji

21.

Javna nabava

natječaj i natječajna dokumentacija

 

web stranice škole

ostala dokumentacija

 

Po zahtjevu za pristup informaciji, ovlaštenik je osoba koja ima pravni interes

22

Natječaj za prijam u radni odnos

tekst natječaja

tajnik

web stranica škole

natječajna dokumentacija

 

 

Po zahtjevu za pristup informaciji, ovlaštenik je osoba koja ima pravni interes

 

 

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na poštansku adresu Škole:

Ekonomska škola Vukovar

Stjepana Filopovića 6

32010 Vukovar

 • putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:

ured@ss-ekonomska-vu.skole.hr

 • telefonom na sljedeći broj:

032/423-019

 • telefaksom na sljedeći broj:

032/421-032

 • usmenim putem:

osobno u službenim prostorijama Ekonomske škole Vukovar

svakog radnog dana od 10,00 do 13,00 sati


Katalog informacija objavljen je na oglasnoj ploči dana 15. veljače 2012. godine, a primjenjuje se od 23. veljače 2012. godine.


 

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 

 

 

Priloženi dokumenti:
R31.08.23.-pojedini odjeli - V2.pdf

 
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

 

 

 

 
 

 


 

 
Ispis statistike od 22. 1. 2011.

Ukupno: 938736
Ovaj mjesec: 11863
Danas: 173
 

Trenutno online:

 
 > Katalog informacija
CMS za škole logo
Ekonomska škola Vukovar / Stjepana Filipovića 6, HR-32010 Vukovar / ss-ekonomska-vu.skole.hr / ured@ss-ekonomska-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju