preskoči na sadržaj

Ekonomska škola Vukovar

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka
Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) te člankom 16.
stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđeno je da svatko ima pravo na
zaštitu svojih osobnih podataka.
Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi
s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage
Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) dodatno se štite temeljna prava
i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka.
Slijedom rečenog, Ekonomska škola Vukovar (u daljnjem tekstu: Škola), a sukladno točci 78. uvodnog
dijela i člankom 24. stavak 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, uvela je interne politike i proveo mjere
koje osobito ispunjavaju načela tehničke zaštite podataka i integrirane zaštite podataka, čija je svrha
zaštita temeljnih prava i sloboda pojedinca (ispitanika) očuvanjem privatnosti njegovih osobnih
podataka u svim segmentima poslovanja Škole.
Obrađujući osobne podatke ispitanika, Škola se osobito pridržava:
 Načela zakonitosti, poštenosti i transparentnosti obrade = vodeći računa da obrada osobnih
podataka bude u skladu s određenim pravnim temeljem i da se ispitanik informira o postupku
obrade i njegovim svrhama,
 Načela ograničavanja svrhe = vodeći računa da osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju
budu prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji
nije u skladu s tim svrhama, ali je moguća daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu,
u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe,
 Načela smanjenja količine podataka = vodeći računa da osobni podaci koji se prikupljaju i
obrađuju budu primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje
se obrađuju,
 Načela točnosti = vodeći računa da osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju budu točni i
prema potrebi ažurni, poduzimajući svaku razumnu mjeru radi osiguravanja da se osobni podaci
koji nisu točni, a uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave,
 Načela ograničenja pohrane = vodeći računa da podaci koji se prikupljaju i obrađuju moraju
budu čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je
potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, uz opasku da su dulja razdoblja čuvanja
moguća samo ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom
interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe uz provedbu
primjerenih mjera zaštite propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka,
 Načela cjelovitosti i povjerljivosti = vodeći računa da osobni podaci koji se prikupljaju i
obrađuju budu obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti,
uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili
oštećenja,
 Načela pouzdanosti = temeljem kojega Škola, kao voditelj obrade, odgovorna za poštivanje
načela i da je teret dokaza na njoj.
Prava ispitanika
Prilikom obrade osobnih podataka temeljna prava ispitanika su pravo na:
 Transparentnost i pristup podacima = podrazumijeva pravo ispitanika da mu Škola pruži
informacije prilikom prikupljanja osobnih podataka odnosno da mu da potvrdu o istome te ga,
između ostalog, obavijestiti o svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka,
primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole i
drugim podacima.
 Pravo na ispravak podataka = podrazumijeva da je Škola dužna ispitaniku, na njegov zahtjev,
omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, a uzimajući u obzir
svrhe obrade, te ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i
davanjem dodatne izjave.
 Pravo na brisanje ("Pravo na zaborav") = podrazumijeva pravo Ispitanika da od Škole ishodi
brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Škola ima
obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, među ostalim, osobni podaci
više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ako je ispitanik povukao privolu za obradu i ako su
osobni podaci nezakonito obrađeni.
 Pravo na ograničenje obrade podataka = podrazumijeva da, u pojedinim situacijama kada je
točnost podataka osporavana ili kada pravo na brisanju ispitanik želi da voditelj obrade zadrži
njegove podatke, ispitanik ima pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i
nekih drugih vrsta obrade uz obvezu točnog navođenja osobnih podataka za koje se traži
ograničenje obrade.
 Pravo na prenosivost podataka = podrazumijeva pravo ispitanika da zaprimiti svoje osobne
podatke, a koje je prethodno pružio Školi, u strukturiranom obliku te u uobičajeno
upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju
obrade bez ometanja od strane Škole, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na
privoli ili ugovoru.
 Pravo na prigovor = podrazumijeva pravo ispitanika da uložiti prigovor na obradu osobnih
podataka ako se ista temelji na zadaće od javnog interesa, na izvršavanje službenih ovlasti Škole
ili na njegove legitimne interese (uključujući i profiliranje). U slučaju uloženog prigovora Škola
ne smije više obrađivati osobne podatke ispitanika osim ako dokaže da njegovi legitimni razlozi
za obradu nadilaze interese ispitanika te radi zaštite pravnih zahtjeva.
 Pravo na protivljenje donošenja automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje) =
podrazumijeva pravo ispitanika da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na
automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega 
odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je takva odluka potrebna za
sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Škole, ako je dopuštena zakonom kojim se
propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili
temeljena na izričitoj privoli ispitanika.
Više o zaštiti osobnih podataka
Za više informacija o zaštiti privatnosti ispitanika, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka,
kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima podataka, razdoblju čuvanja podataka,
izvoru podatka te o pravima Ispitanika, možete poslati upit odnosno zahtjev Službeniku za zaštitu
osobnih podataka Škole na adresu elektroničke pošte:
sluzbenik.ZOP@ss-ekonomska-vu.skole.hr
ili na adresu:
Ekonomska škola Vukovar
Stjepana Filipovića 6
32000 Vukovar
Prilikom kontakta i podnošenja zahtjeva sukladno navedenim pravima, Škola će uložiti razumne
napore za potvrđivanje vašeg identiteta i sprječavanje neautorizirane obrade osobnih podataka.
Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu
U svakom trenutku ispitanik može uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u
zemlji EU-a u kojoj ima uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja njegovih prava,
ako smatra da naša obrada njegovih osobnih podataka nije zakonita.
Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Martićeva 14
10 000 Zagreb
Telefon: 01 4609 000
Fax: 01 4609 099
e-mail: azop@azop.hr
Web: http://www.azop.hr

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 

 

 

Priloženi dokumenti:
R 2021-2022 - Svi odjeli.xlsx

 
« Kolovoz 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji

 

 

 

 

 
 

 


 

 

 

 

 
Ispis statistike od 22. 1. 2011.

Ukupno: 835642
Ovaj mjesec: 923
Danas: 50
 

Trenutno online:

 
 > O školi  > Zaštita osobnih podataka
CMS za škole logo
Ekonomska škola Vukovar / Stjepana Filipovića 6, HR-32010 Vukovar / ss-ekonomska-vu.skole.hr / ured@ss-ekonomska-vu.skole.hr
preskoči na navigaciju